Advertisements ad

Catolico: Periódico oficial en Español de la Arquidiócesis de Chicago

We regret to inform you that effective March, 2013, Katolik ceased publication. This was a difficult but necessary decision due to budget constraints and related expenses.

To continue to serve the needs of the Polish speaking community, Cardinal George’s column will be translated into Polish and posted on the Archdiocese of Chicago website. It will also be available in print in Catholic New World, the bi-weekly newspaper serving the Archdiocese of Chicago.
Z żalem zawiadamiamy, że z dniem 1 marca 2013 roku "Katolik" zaprzestanie swoją publikację. Decyzja ta była trudna, ale koniczna do podjęcia w związku z ograniczeniami budżetowymi, wzrastającym kosztem druku i wzrostem cen związanych z dostawą. Pragniemy poinformować, że kolumna księdza Kardynała będzie w dalszym ciągu tłumaczona na język polski i publikowana w witrynie internetowej Archidiecezji Chicago, aby w ten sposób, w dalszym ciągu służyć polskiej społeczności w Chicago. Kolumna ta będzie również dostępna w wersji drukowanej w Catholic New World, ukazującym się w cyklu dwutygodniowym, dostępnym w licznych instytucjach katolickich Archidiecezji Chicago, jak również drogą prenumeraty.