Dlaczego warto studiować religię?

Teologia jest nauką wyjątkową, inną od wszystkich. Co czyni ją tak niepowtarzalną? Rozszerza horyzonty i pozwala odpowiedzieć na wiele nurtujących nas pytań. Wielu absolwentów teologii twierdzi, że był to kierunek, który pozwolił im nie tylko zbliżyć się do Boga, co zrozumieć istotę religii. Studia teologiczne to zarówno wiedza, jak i formacja duchowa. Religia uczy nas, jak powinniśmy postrzegać świat, ludzi, a przede wszystkim Boga. Odkrywamy i poznajemy na nowo człowieka, jego wady i zalety. Stajemy się lepszymi ludźmi i zaczynamy z większym zapałem i zrozumieniem podchodzić do codziennych trudności. Pamiętajmy, że przed wyborem kierunku studiów należy kierować się naszymi zainteresowaniami. Teologia gwarantuje nam rozwój osobisty i nawet jeśli nie planujemy wiązać z nią naszej drogi zawodowej – otwiera nam furtkę do rozwoju osobowości.

Teologia – nauka o religii

O teologii można powiedzieć wiele, jednak jej niewątpliwa wartość etyczna sprawia, że wyróżnia się spośród innych nauk. Mylnym i bardzo krzywdzącym jest stwierdzenie, że jest to nauka o prawdach wiary i funkcjonowaniu kościoła jako instytucji. Teologia jest ściśle związana z filozofią, pomaga zrozumieć świat z punktu widzenia Boga i jego postrzegania przez człowieka. Jest to nauka uniwersalna, dowodem na ten stan rzeczy jest istnienie wielu nurtów we współczesnej teologii chrześcijańskiej. Możemy tu wymienić m.in teologię polityczną czy chociażby teologię feministyczną, będącą niczym innym próbą określenia pozycji kobiety w pismach i praktykach teologicznych. Najwięksi filozofowie świata kreowali swoje osądy i bardzo często kreowali swój światopogląd na zasadzie analizy zasad teologii. Odnosząc się do definicji, jest to zarówno nauka o Bogu, wierze, jak i system praw budujących idee religii. Teologia jest także furtką do poznania innych religii, lepszego zrozumienia tradycji i obyczajów tam panujących. Lepsze poznanie tej nauki otwiera nas na otaczający świat, poszerzając horyzonty.

Teologia – kierunek z przyszłością

Teologia nie jest nauką dla każdego. Jest to nauka postrzegania świata przez pryzmat Boga, a także nauką o tym, jak mamy żyć i lepiej rozumieć otaczający nas świat. Warto podkreślić, że tak jak możemy znaleźć buty dla wszystkich, z teologią nie jest już tak łatwo. Istnieje wielu krytyków tego kierunku. Trzeba jasno wyznaczyć granicę pomiędzy religią, a teologią. Teologia jest odpowiedzią na pytanie czy warto wierzyć, i w co warto wierzyć. To właśnie w niej można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące istnienia Boga, czy sposobu jego postrzegania w innych kulturach. Nie krytykuje innych religii, a uczy i daje nam niezbędną wiedzę, na podstawie której możemy stworzyć własną opinię. Niewątpliwie rozszerza to nasze horyzonty i sprawia, że zaczynamy lepiej rozumieć otaczający nas świat. Religia i teologia uzupełniają się i zazębiają, odpowiadając na pytania, które zadaje sobie wiele osób.