Archidiecezja w Chicago

 

Z języka łacińskiego Archidioecesis Chicagiensis to rzymskokatolicka archidiecezja w stanie Illinois obejmująca hrabstwa Cook oraz Lake w sumie ponad 2,3 miliona katolików. Sama archidiecezja podzielona jest na sześć wikariatów oraz 31 dekanatów. Od 20 września 2014 roku pozycje arcybiskupa zajmuję kardynał Blase Cupich. Natomiast funkcje pierwszego biskupa sprawował w latach 1844-1848 William Quarter. W następnych paragrafach przedstawiona jest w skrócie historia archidiecezji, dla osób bardziej zainteresowanych szczegółami dostępne są dedykowane witryny pozwalające na dokładniejsze poznanie struktury kościoła.

 

Historia kościoła katolickiego w obrębie Chicago była kształtowana przez wiele czynników wliczając ekonomiczne, polityczne oraz społeczne czynniki. Również obecny wygląd miasta jest w pewnym stopniu związany z wpływami kościoła. Początki wprowadzenia religii do codziennego życia datuje się na okres połowy XVII wiek, kiedy na ziemie miasta przybyli pierwsi misjonarze. Natomiast pierwsza prawdziwa parafia powstała w 1833 roku. Diecezja Chicago rozciągająca się przez cały stan Illinois została formalnie odseparowana przez papieża Grzegorza XVI w 1843 w związku z rosnącą liczbą katolików. Również w tym okresie diecezja, biskup oraz jego następcy zostali uznani za podmiot prawny. Dzięki tej decyzji biskup został obdarzony dużą władzą jeśli chodzi o zarządzanie sprawami kościoła. Jednak po śmierci pierwszego biskupa Wiliama Quarter’a diecezja cierpiała przez około trzy dekady ze względu na złe zarządzanie.

 

W kolejnych latach kolejne mniejsze części diecezji były odłączane, w wyniku czego w 1880 diecezja w Chicago została przekształcona w archidiecezje. W wyniku czego zyskała prymat nad innymi mniejszymi diecezjami w tym regionie. Od tego czasu władze w tym regionie sprawuje arcybiskup. Koniec XIX wieku to również ogromne problemy miasta związane przede wszystkim z wielkim pożarem w roku 1871, w wyniku którego kościół stracił miliony dolarów. Nie był to jedyny pożar, który spowodował duże straty w Chicago, również 1958 w wyniku pożaru w zachodniej części Chicago, w szkole prowadzonej przez archidiecezje zginęło 92 uczniów oraz 3 zakonnice.

 

Pod koniec XIX oraz na początku XX wieku archidiecezja w Chicago rozrastała się w związku ze zwiększającą się liczbą imigrantów z Europy. W 1908 od archidiecezji została odłączona diecezja Rockford. Pomimo tego liczba kościołów w Chicago wciąż rosła osiągając 331 ośrodków.

 

Oficjalną rezydencją arcybiskupa archidiecezji Chicago jest budynek zlokalizowany przy 1555 North State Parkway. Zbudowany w 1885 roku to jeden z najstarszych obiektów w dystrykcie Astor Street. Ciekawostką jest fakt, że papież Jan Paweł II, który przybył z wizytą do Chicago w 1979 był pierwszym biskupem, który przebywał właśnie w tej rezydencji.